Có 100 chân gồm chân gà và chân chó, biết rằng chân chó nhiều hơn chân gà 12 chân. Tính số chân chó và gà

Question

Có 100 chân gồm chân gà và chân chó, biết rằng chân chó nhiều hơn chân gà 12 chân. Tính số chân chó và gà

in progress 0
Aubrey 1 tuần 2021-09-01T03:31:23+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T03:32:32+00:00

  Đáp án:

   SỐ CHÂN CHÓ LÀ: [100+12]:2 = 112:2 = 56 [CHÂN]

  SỐ CHÂN GÀ LÀ: 100-56 =44 [CHÂN]

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-01T03:32:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  số chân chó là

     (100+12):2=56(chân)

  số chân gà là

    100-56=44(chân)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )