có 100 hợp tử cùng loại cùng tiến hành nguyên phân 3 lần . Trong các tế bào có chứa tổng số 36800 NST ở trạng thái chưa nhân đôi . Xác định A) số tế b

Question

có 100 hợp tử cùng loại cùng tiến hành nguyên phân 3 lần . Trong các tế bào có chứa tổng số 36800 NST ở trạng thái chưa nhân đôi . Xác định
A) số tế bào con đc tạo ra ?
B)bộ NST của loài nói trên là bao nhiêu ? đây là loài nào ?

in progress 0
Claire 3 tháng 2021-09-23T18:21:47+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T18:22:58+00:00

  a, Số tế bào con tạo ra: 100 x $2^{3}$ = 800 tế bào

  b, Theo bài ra ta có: 2n x 800 = 36800

  → 2n = 46. Vậy loài có bộ NST là 2n = 46

  c, 2n = 46 là bộ NST của người. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )