Có 2 hộp kẹo mỗi hộp có 5 gói mỗi gói có 15 cục kẹo, hỏi 2 hộp đó có tất cả bao nhiêu cục kẹo. (Giải theo 2 cách)

Question

Có 2 hộp kẹo mỗi hộp có 5 gói mỗi gói có 15 cục kẹo, hỏi 2 hộp đó có tất cả bao nhiêu cục kẹo. (Giải theo 2 cách)

in progress 0
Reagan 1 năm 2021-08-09T10:29:19+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:30:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  số cục kẹo 1 hộp đó có tất cả là :

  15*5=75 (kẹo)

  Suy ra lấy 75*2=150(kẹo)

  Vậy hai hộp đó có tất cả là 150 viên kẹo.

   

  0
  2021-08-09T10:30:39+00:00

  Cách 1: 

            Số gói kẹo trong 2 hộp là:

                 2 x 5 =10 ( gói )

            2 hộp có tất cả số cục kẹo là:

               10 x 15 = 150 ( cục ) 

                     Đ/s:  150 cục kẹo

  Cách 2:

             Số cục kẹo trong mỗi hộp là :

                    5 x 15 =75 ( cục )

                Hai hộp có tất cả số cục kẹo là:

                      75 x 2 150 (cục)

                    Đáp số : 150 cục kẹo

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )