có 3 cái lọ gồm các màu trắng, xanh và đỏ và 9 bông hoa gồm 3 bông cúc , 3 bông hồng nhung,3 bông hồng vàng .cắm ngẫu nhiên mỗi lọ 3 bông hoa . tính x

Question

có 3 cái lọ gồm các màu trắng, xanh và đỏ và 9 bông hoa gồm 3 bông cúc , 3 bông hồng nhung,3 bông hồng vàng .cắm ngẫu nhiên mỗi lọ 3 bông hoa . tính xác suất mỗi lọ có cả 3 loại hoa

in progress 0
Amaya 3 tuần 2021-11-19T19:46:41+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T19:47:58+00:00

  Đáp án: $\dfrac9{70}$

  Giải thích các bước giải:

  Cắm ngẫu nhiên mỗi lọ $3$ bông hoa

  $\to$Lọ trắng có $C^3_9$ cách xếp, lọ xanh có $C^3_6$ cách xếp, lọ đỏ có $C^3_3$ cách xếp

  $\to$Có tất cả $C^3_9\cdot C^3_6\cdot C^3_3=1680$ cách xếp 

  Để mỗi lọ có cả $3$ loại hoa

  $\to$Lọ trắng có $C^1_3\cdot C^1_3\cdot C^1_3=27$ cách xếp

        Lọ xanh có $C^1_2\cdot C^1_2\cdot C^1_2=8$ cách xếp

        Lọ đỏ có $C^1_1\cdot C^1_1\cdot C^1_1=1$ cách xếp

  $\to$Có tất cả $27\cdot 8\cdot 1=216$ cách xếp

  $\to p=\dfrac{216}{1680}=\dfrac9{70}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )