Có 3 lọ mất nhãn chứa các dung dịch NaCl BaCl2 K2CO3 nêu phương pháp nhận biết các muối trên viết phương trình minh họa

Question

Có 3 lọ mất nhãn chứa các dung dịch NaCl BaCl2 K2CO3 nêu phương pháp nhận biết các muối trên viết phương trình minh họa

in progress 0
Iris 1 năm 2021-09-04T09:35:42+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T09:37:41+00:00

  Cho hỗn hợp tác dụng với \(HCl\)

  Chất nào tác dụng tạo khí suy ra là \(K_2CO_3\)

  Không có hiện tượng gì là \(NaCl;BaCl_2\).

  \(K_2CO_3+2HCl \rightarrow 2KCl+CO_2+H_2O\)

  Cho 2 chất còn lại tác dụng với \(K_2CO_3\) vừa nhận biết được.

  Chất nào tác dụng tạo kết tủa trắng là \(BaCl_2\).

  Không có hiện tượng gì là \(NaCl\).

  \(BaCl_2+K_2CO_3 \rightarrow BaCO_3+2KCl\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )