có 3 lớp 7A ;7B;7C trồng đc 120 cây.tính số cây trồng đc của mỗi lớp biết rằng số cây trồng được của mỗi lớp tỉ lệ với 3;4;5 Nhờ tính hộ ạ

Question

có 3 lớp 7A ;7B;7C trồng đc 120 cây.tính số cây trồng đc của mỗi lớp biết rằng số cây trồng được của mỗi lớp tỉ lệ với 3;4;5
Nhờ tính hộ ạ

in progress 0
Samantha 3 giờ 2021-09-10T02:50:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:51:55+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Tổng 120 cây

  7A chiếm $\frac{3}{3+4+5}$ = $\frac{3}{12}$ của 120 cây = 30

  7B chiếm $\frac{4}{3+4+5}$ = $\frac{4}{12}$ của 120 cây = 40

  7C chiếm $\frac{5}{3+4+5}$ = $\frac{5}{12}$ của 120 cây = 50

  0
  2021-09-10T02:52:15+00:00

  ta goi so cay cua lop 7A 7B 7C lan luot la x , y, z

  Ta co a/3 =y/4 =z/5 va a+b+c = 120

  Ap dung day ti so bang nhau ta co :

  a/3=b/4=z/5=a+b+c/3+4+5=120/12=10

  a/3=10 => a=10.3=30

  b/4=10 => b=10.4=40

  c/5=10 =>c=10.5=50

  vay so cay 7A trong duoc la 30 cay

  7B =40

  7C =50

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )