Có 34 con thỏ nhốt vào chuồng mỗi chuồng không quá 6 con thỏ. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chuồng để nhốt hết số thỏ.

Question

Có 34 con thỏ nhốt vào chuồng mỗi chuồng không quá 6 con thỏ. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chuồng để nhốt hết số thỏ.

in progress 0
Josie 4 tháng 2021-08-11T10:45:27+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:46:39+00:00

  Ta có:

  34 : 6 = 5 (dư 4)

  Vậy cần số chuồng là:

  5 + 1 = 6 (cái)

  ĐS: 6 cái chuồng

  0
  2021-08-11T10:46:42+00:00

  Nếu mỗi chuồng nhốt không quá 6 con thỏ thì cần ít nhất số chuồng là:

       $34:6=5$ (dư 4)

  Do dư 4 con thỏ nên cần thêm 1 chuồng nữa, vậy tổng số chuồng cần thiết là:

        $5+1=6$ (chuồng)

  Vậy cần ít nhất 6 chuồng để nhốt hết số thỏ đã cho.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )