Có 4 chất : đồng,khí oxi,sắt,rượu. Hãy sắp xếp các chất sau theo thứ tự sự nở vì nhiệt từ ít đến nhiều? – Người ta có thể dùng 2 chất nào trong số các

Question

Có 4 chất : đồng,khí oxi,sắt,rượu. Hãy sắp xếp các chất sau theo thứ tự sự nở vì nhiệt từ ít đến nhiều?
– Người ta có thể dùng 2 chất nào trong số các chất trên chế tạo băng kép? Băng kép trên đang thẳng , hỏi khi đun nóng kép bị cong về phía thanh kim loại nào? Vì sao?

in progress 0
Rose 1 năm 2021-07-28T16:47:40+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T16:48:49+00:00

  Đáp án:

   –sắt; đồng;rựu; khí oxi

  – Người ta có thể dùng 2 chất nào trong số các chất trên chế tạo băng kép? Băng kép trên đang thẳng , hỏi khi đun nóng kép bị cong về phía thanh kim loại nào? Vì sao?

  Người ta có thể dùng đồng và sắt để tạo băng kép

  Cong về phía thanh thép vì đồng co vì nhiệt nhiều hơn thanh thép

  0
  2021-07-28T16:49:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1. Có 4 chất : đồng,khí oxi,sắt,rượu. Hãy sắp xếp các chất sau theo thứ tự sự nở vì nhiệt từ ít đến nhiều?

  – Sắt < Đồng < Rượu < Khí oxi

  2. Người ta có thể dùng 2 chất nào trong số các chất trên chế tạo băng kép?

  – Người ta có thể dùng 2 chất : đồng ; sắt

  3. Băng kép trên đang thẳng , hỏi khi đun nóng kép bị cong về phía thanh kim loại nào? Vì sao?

  – Khi hơ nóng, băng kép luôn luôn cong về phía thanh thép vì đồng nở vì nhiệt nhiều hơn thép.

  @Cheese

  Gửi bạn ạ ~

  Chúc bạn học tốt :33

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )