Có 8060m vải được cuộn đều vào bốn cây.hỏi 3 cây như vậy có bao nhiêu m vải

Question

Có 8060m vải được cuộn đều vào bốn cây.hỏi 3 cây như vậy có bao nhiêu m vải

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-10-04T06:52:09+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T06:53:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Mỗi cây vải dài số m vải là: 

            `8060 : 4 = 2015 (m)`

  3 cây vải dài số m là:

              `2015 × 3 = 6045 (m)`

                               Đáp số:`6045  m  vải`

  0
  2021-10-04T06:54:04+00:00

  Đáp án:

   Mỗi cây vải dài số m vải là:

   8060:4=2015(m)

  3 cây vải dài số m là:

  2015 x 3=6045(m)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )