co 90 cai coc chia deu cho 15 hop. Hoi 5 hop coc nhu the het bao nhieu tien?

Question

co 90 cai coc chia deu cho 15 hop. Hoi 5 hop coc nhu the het bao nhieu tien?

in progress 0
Kylie 41 phút 2021-09-15T10:13:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:14:46+00:00

  Mỗi hộp có số cốc là: 90:15=6(cái)

  5 hộp có số cốc là: 6×5=30 ( cái)

  0
  2021-09-15T10:14:57+00:00

  Đáp án: 30

  Giải thích các bước giải:

  90 cái cốc chia đều cho 15 hộp -> 1 hộp có 90:15=6 cái

  5 hộp cốc có:6×5=30 cái

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )