Có bao nhiêu đặc điểm dưới đây chỉ có ở đột biến gen mà không có ở đột biến nhiễm sắc thể? I. Xảy ra ở cấp độ phân tử và hầu hết là đột biến lặn. II.

Question

Có bao nhiêu đặc điểm dưới đây chỉ có ở đột biến gen mà không có ở đột biến nhiễm sắc thể?
I. Xảy ra ở cấp độ phân tử và hầu hết là đột biến lặn.
II. Đa số là có hại và thường được biểu hiện ngay thành kiểu hình.
III. Xảy ra một cách ngẫu nhiên và làm thay đổi vật chất di truyền.
IV. Là nguồn nguyên liệu sơ cấp của quá trình tiến hóa.
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1

in progress 0
Kylie 3 tháng 2021-09-15T21:49:30+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T21:51:24+00:00

  Đáp án:

  Có bao nhiêu đặc điểm dưới đây chỉ có ở đột biến gen mà không có ở đột biến nhiễm sắc thể?
  I. Xảy ra ở cấp độ phân tử và hầu hết là đột biến lặn.
  II. Đa số là có hại và thường được biểu hiện ngay thành kiểu hình.
  III. Xảy ra một cách ngẫu nhiên và làm thay đổi vật chất di truyền.
  IV. Là nguồn nguyên liệu sơ cấp của quá trình tiến hóa.
  A. 2. B. 3. C. 4. D. 1

  #NOCOPY

   

  0
  2021-09-15T21:51:27+00:00

  Đáp án : B

  Chọn : I. Xảy ra ở cấp độ phân tử và hầu hết là đột biến lặn , II. Đa số là có hại và thường được biểu hiện ngay thành kiểu hình , IV. Là nguồn nguyên liệu sơ cấp của quá trình tiến hóa.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )