Có bao nhiêu số tự nhiên có số nghìn là 20, chữ số hàng chục là 5 và chữ số hàng đơn vị là 2

Question

Có bao nhiêu số tự nhiên có số nghìn là 20, chữ số hàng chục là 5 và chữ số hàng đơn vị là 2

in progress 0
Everleigh 3 tháng 2021-08-29T18:22:40+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T18:24:09+00:00

  20052;20152;20252;20352;20452;20552;20652;20752;20852;20952

  Có tất cả 10 số.

   

  0
  2021-08-29T18:24:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Có $10$ số tự nhiên có số nghìn là $20$ , chữ số hàng chục là $5$ và chữ số hàng đơn vị là $2$ .

  Đó là các số : $20052$ ; $20152$ ; $20252$ ; $20352$ ; $20452$ ; $20552$ ; $20652$ ; $20752$ ; $20852$ ; $20952$ .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )