cơ chế nào sau đây không cho được loại giao tử Ab AAbb aaBb AaBb Aabb

Question

cơ chế nào sau đây không cho được loại giao tử Ab
AAbb
aaBb
AaBb
Aabb

in progress 0
Daisy 4 tháng 2021-08-25T00:45:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T00:46:07+00:00

  `aaBb` không cho được loại giao tử `Ab` vì chỉ sinh ra giao tử `aa` và `Bb` chứ không phải `Ab`.

   

  0
  2021-08-25T00:46:10+00:00

  Đáp án:

   B

  Giải thích các bước giải:

  aaBb chỉ cho 2 loại giao tử ab và aB 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )