Có gà và thỏ cùng ở trong chuồng, số thỏ gấp hai lần số gà. Có tổng cộng 210 chân của gà và thỏ cộng lại. Tính số thỏ?

Question

Có gà và thỏ cùng ở trong chuồng, số thỏ gấp hai lần số gà. Có tổng cộng 210 chân của gà và thỏ cộng lại. Tính số thỏ?

in progress 0
Faith 1 tháng 2021-11-07T17:09:13+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-07T17:10:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số thỏ là : `x(con)(x>0)`

  =>Số chân thỏ là : `2x(chân)`

  =>Số gà là : `x/2(con)`

  =>Số chân gà là : `x/2. 2=x(chân)`

  Vì có tổng là 210 chân của gà và thỏ cộng lại nên số thỏ là :

  `2x+x=210`

  `=>3x=210`

  `=>x=210/3=70`

  Vậy số thỏ là : `70 con`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )