có mấy loại khai thác rừng ?kể tên ? khai thác rừng hiện nay ở việt nam chỉ được phép khai thác j ?

Question

có mấy loại khai thác rừng ?kể tên ?
khai thác rừng hiện nay ở việt nam chỉ được phép khai thác j ?

in progress 0
Reese 5 tháng 2021-07-24T19:50:07+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:51:35+00:00

                     Bài Làm

  * Có 3 loại khai thác : 

  – Khai thác trắng

  – Khai thác dần

  – Khai thác chọn 

  * Ở Việt Nam chỉ được khai thác chọn không được khai thác trắng và khai thác dần trái điều này sẽ bị phạt

  @from.ngann

  CHÚC CẬU HỌC TỐT ^^ XIN HAY NHẤTTT

  0
  2021-07-24T19:51:38+00:00

  @ fish

  có 3 loại khai thác rừng :

   + khai thác trắng

  +khai thác chọn

  +khai thác dần 

    khai thác rừng hiện nay ở việt nam chỉ được phép khai thác j ?

   + chỉ được khai thác chọn 

  #hoctot

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )