Có một giống ngô trong các thú khác nhau không biết có thuần chủng hay không và một giống ngô hạt nhỏ thuần chủng làm thế nào để kiểm tra độ thuần chủ

Question

Có một giống ngô trong các thú khác nhau không biết có thuần chủng hay không và một giống ngô hạt nhỏ thuần chủng làm thế nào để kiểm tra độ thuần chủng của giống ngô hạt to biết giống ngô hạt to trội hoàn toàn với ngô hạt nhỏ? Ai giúp mk vs ❤️

in progress 0
Mary 4 tháng 2021-08-16T01:11:04+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T01:12:34+00:00

  Quy ước A là hạt ngô lớn

  a là hạt ngô nhỏ

   vẽ sơ đồ :AA x aa   Aa x aa
  Nếu F1 ra 100% hạt ngô lớn thì nó thuần chủng còn nếu ra khác thì không thuần chủng

  0
  2021-08-16T01:12:59+00:00

  Quy ước: A – ngô hạt to, a – ngô hạt nhỏ.

  Người ta sử dụng phép lai phân tích để xác định kiểu gen của cá thể hạt to.

  Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp, còn kết quả phép lai là phân tính thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp.

  Ví dụ: A_ x aa → Aa : 1aa → A_ là Aa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )