Có những chất khí sau : Nitơ , khí cacbonic , Neon (Ne là khí trơ) , oxi , metan(CH4) Khí nào làm than hồng cháy sáng ? Viết PTHH a) Khí nào làm đục

Question

Có những chất khí sau : Nitơ , khí cacbonic , Neon (Ne là khí trơ) , oxi , metan(CH4)
Khí nào làm than hồng cháy sáng ? Viết PTHH
a) Khí nào làm đục nước vôi trong ? Viết PTHH
b) Khí nào làm tắt ngọn nến đang cháy ? giải thích
c) Khí nào trong các khí trên là khí cháy ? Viết PTHH

in progress 0
Eden 3 tuần 2021-07-11T00:37:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:39:38+00:00

  Khí làm than hồng cháy sáng là O2

  C+O2→CO2(nhiệt độ)

  Khí làm đục nước vôi trong là CO2

  Ca(OH)2+CO2→CaCO3+H2O

  Khí làm tắt ngọn nến đang cháy là CO2, nitơ, neon, metan

  Vì các khí này khi cháy ko tạo ra O2 

  Khí cháy đc là CH4

  CH4+2O2→CO2+2H2O

   

  0
  2021-07-11T00:39:41+00:00

  -$O_2$ làm than hồng cháy sáng:

  $C+O_2\xrightarrow{{t^o}}CO_2$

  -$CO_2$ làm đục nước vôi trong:

  $CO_2+Ca(OH)_2→CaCO_3+H_2O$

  -$N_2;Ne;CO_2$ làm tắt ngọn nên đang cháy vì nó cản trở Oxi tiếp xúc với ngọn nến và nó không cháy trong không khí

  -$CH_4$ là khí cháy:

  $CH_4+O_2\xrightarrow{{t^o}}CO_2+2H_2O$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )