Có phải quan minh kéo vào xâm lược nước ta là do nhà hồ cướp ngôi nhà trần ko?vì sao?

Question

Có phải quan minh kéo vào xâm lược nước ta là do nhà hồ cướp ngôi nhà trần ko?vì sao?

in progress 0
Hadley 4 tuần 2021-08-18T16:23:55+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:25:00+00:00

    Không phải quân Minh xâm lược nước ta là do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần mà đó chỉ là cái cớ để chúng thực hiện âm mưu để xâm lược nước ta. Lợi dụng tình hình khó khăn của nước ta

                       Chúc bn học tốt!!!!

  0
  2021-08-18T16:25:33+00:00

  – Không phải.

  – Vì đó chỉ là cái cớ để quân Minh xâm lược nước ta. Nhà Minh cũng như các triều đại phong kiến phương Bắc khác, luôn nuôi ý định thôn tính nước ta và sẵn sàng kéo quân sang xâm lược khi có điều kiện.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )