cơ quan điều hòa và phối hợp các hoạt động phức tạp của cơ thể là gì

Question

cơ quan điều hòa và phối hợp các hoạt động phức tạp của cơ thể là gì

in progress 0
Delilah 3 tháng 2021-09-20T10:17:56+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T10:19:11+00:00

  Đáp án:

   Tiểu não

  Giải thích các bước giải:

  Cơ quan điều hòa và phối hợp các hoạt động phức tạp của cơ thể là tiểu não 

  0
  2021-09-20T10:19:49+00:00

  Đáp án:

  * Tiểu não có chức năng điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể.

  – Vị trí: sau trụ não, dưới bán cầu não.

  * Não trung gian có chức năng:

  + Chuyển tiếp các đường dẫn truyền từ dưới → não.

  + Điểu khiển quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt.

  – Vị trí: nằm giữa trụ não và đại não.

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )