cơ quan nào sản xuất tế bào sinh dục ( người ) giúp mình đi, mai thi òyyy :_((

Question

cơ quan nào sản xuất tế bào sinh dục ( người )
giúp mình đi, mai thi òyyy :_((

in progress 0
Rylee 2 tháng 2021-07-12T15:52:50+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T15:54:22+00:00

  Cơ quan nào sản xuất tế bào sinh dục ( người )??
  → Cơ quan mà sản xuất tế bào sinh dục(người) là: ống sinh tinh sản xuất tế bào Leydig

   $@Shun$~

  0
  2021-07-12T15:54:33+00:00

  Đáp án:

  Cơ quan sản xuất ra tế bào sinh dục ở người gồm có: tnh hoàn ở nam và buồng trững ở nữ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )