Cơ sở khoa học của vận chuyển thụ động là gì

Question

Cơ sở khoa học của vận chuyển thụ động là gì

in progress 0
Isabelle 1 năm 2021-11-24T23:55:55+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T23:57:04+00:00

  Đáp án:

  Vận chuyển thụ động là sự dịch chuyển của các ion và các chất dạng phân tử và nguyên tử khác xuyên qua màng tế bào mà không cần đầu vào năng lượng. Không giống như vận chuyển chủ động, nó không yêu cầu đưa năng lượng tế bào vào bởi vì thay vì đó nó lại được làm cho hoạt động bằng xu hướng tăng entropy của hệ. Tốc độ vận chuyển thụ động phụ thuộc vào khả năng thấm của màng tế bào, thứ mà ngược lại lại phụ thuộc vào sự tổ chức và đặc tính của lipid và protein của màng. Bốn kiểu vận chuyển thụ động chính là khuếch tán đơn giản, facilitated diffusion (tạm dịch: khuếch tán được thuận hóa), lọc và/hoặc thẩm thấu.

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-11-24T23:57:37+00:00

  Đáp án: Vận chuyển thụ động là sự dịch chuyển của các ion và các chất dạng phân tử và nguyên tử khác xuyên qua màng tế bào mà không cần đầu vào năng lượng

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )