Có ý kiến cho rằng từ ngày 5/6/1911 đến ngày 8/2/1941 , Hồ Chí Minh đã thực hiện một vòng tròn khép kín trên hành trình đi tìm đường cứu nước. Nhận xé

Question

Có ý kiến cho rằng từ ngày 5/6/1911 đến ngày 8/2/1941 , Hồ Chí Minh đã thực hiện một vòng tròn khép kín trên hành trình đi tìm đường cứu nước. Nhận xét như vậy là đúng hay sai? Hãy giả thích vì sao?

in progress 0
Charlie 5 ngày 2021-12-05T07:25:46+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T07:27:05+00:00

  Nhận xét như vậy là đúng. Vì:

  Người bắt đầu cuộc hành trình tại Châu Á đến Châu Âu – Châu Phi – Châu Mĩ – Châu Âu – rời quay trở về Châu Á.

  0
  2021-12-05T07:27:15+00:00

  – Theo tôi nhận xét trên đúng,

   – Vì, 5/6/1911 Bác Hồ đã từ bến Cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Từ bến cảng Bác đến với châu Âu, Châu Phi và rồi dù đi đâu, đi xa bao nhiêu cuối cùng Bác vẫn quay lại Tổ Quốc. Nên có thể cho rằng hành trình của Bác là một vòng tròn khép kín.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )