Công xã Pari là gì? Hội đồng Công xã Pari là gì?

Question

Công xã Pari là gì? Hội đồng Công xã Pari là gì?

in progress 0
Lyla 4 ngày 2021-12-05T06:40:16+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-05T06:41:28+00:00

    Công xã Paris (tiếng Pháp: La Commune de Paris) là một chính quyền điều hành Paris trong một thời gian ngắn, từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 28 tháng 5 năm 1871. Nó đã được mô tả như một vụ bạo loạn hoặc sự thiết lập một chính quyền theo chủ nghĩa xã hội, tùy theo tư tưởng của người bình luận.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )