CỘNG CÁC SỐ SAU 1/2+1/3+1/4+1/5+1/6 MÌNH CẦN GẤP LẮM

Question

CỘNG CÁC SỐ SAU
1/2+1/3+1/4+1/5+1/6
MÌNH CẦN GẤP LẮM

in progress 0
Cora 3 tháng 2021-09-17T02:25:42+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T02:27:19+00:00

  Bước đầu tiên ta đi quy đồng cho mẫu về giống nhau mẫu chung là 60 

         1/2+1/3+1/4+1/5+1/6

  =$\frac{1×30}{2×30}$ + $\frac{1×20}{3×20}$ + $\frac{1×15}{4×15}$ + $\frac{1×12}{5×12}$  + $\frac{1×10}{6×10}$ 

  =30/60+20/60+15/60+12/60+10/60

  =$\frac{30+20+15+12+10}{60}$ = 87/60 = 29/20

  xin hay nhất ạ

  0
  2021-09-17T02:27:29+00:00

  Đáp án:

  $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{3}$ + $\frac{1}{4}$ + $\frac{1}{5}$ + $\frac{1}{6}$ 

  = $\frac{30}{60}$ + $\frac{20}{60}$ + $\frac{15}{60}$ + $\frac{12}{60}$ + $\frac{10}{60}$

  =  $\frac{50}{60}$ + $\frac{15}{60}$ + $\frac{12}{60}$ + $\frac{10}{60}$

  = $\frac{65}{60}$ + $\frac{12}{60}$ + $\frac{10}{60}$

  = $\frac{77}{60}$ + $\frac{10}{60}$

  = $\frac{87}{60}$ = $\frac{29}{20}$.

  #_Kaiz_

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )