Công lao của Phong trào Tây Sơn trong : – Thống nhất đất nước – Bảo vệ tổ quốc – Thiết lập vương triều tiến bộ – ban bố chính sách tiến bộ

Question

Công lao của Phong trào Tây Sơn trong :
– Thống nhất đất nước
– Bảo vệ tổ quốc
– Thiết lập vương triều tiến bộ – ban bố chính sách tiến bộ

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-10-06T15:02:56+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:04:23+00:00

  *thống nhất đất nước:

  -Phong trào Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm.

       + Từ năm 1773 đến năm 1777, quân Tây Sơn đánh chiếm Phủ Quy Nhơn, đánh chiếm Phú Xuân và Gia Định. Chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong bị lật đổ.

       + Từ năm 1784 đến năm 1785, quân Tây Sơn đánh bại quân xâm lược Xiêm với chiến thắng tiêu biểu ở Rạch Gầm – Xoài Mút.

  – Phong trào Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh

       + Giữa năm 1788, Nguyễn Huệ cho quân đánh vào Thăng Long. Chúa Trịnh bị dân bắt nộp cho quân Tây Sơn. Chính quyền chúa Trịnh bị sụp đổ.

       + Cùng với việc tiêu diệt chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong, việc quân Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài đã tạo những điều kiện cơ bản cho sự thống nhất đất nước.

  *bảo vệ tổ quốc:

  – Phong trào Tây Sơn đánh tan quân xâm lược nhà Thanh hoàn toàn giải phóng đất nước.

  *những chính sách tiến bộ:

  –       Thành lập chính quyền các cấp, kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất.

  –       Lập lại sổ hộ khẩu, tổ chức lại giáo dục, thi cử, tổ chức quân đội (dịch chữ Hán, chữ Nôm để làm tài liệu dạy học).

  –       Đối ngoại hòa hảo với nhà Thanh, quan hệ với Lào và Chân Lạp rất tốt đẹp.

  0
  2021-10-06T15:04:24+00:00

  * Thống nhất đất nước 

  + Năm 1777, quân Tây Sơn đã lật đổ chính quyền của chúa Nguyễn, làm chủ phần đất từ Quảng Nam trở vào.

  + Trong những năm 1786-1788, phong trào Tây Sơn đã lần lượt lật đổ chính quyền phong kiến Lê -Trịnh,  làm chủ toàn bộ đất nước. 

  * Bảo vệ tổ quốc 

  Đánh tan quân xâm lược xiêm thanh bảo vệ toàn vẹn đất nước. 

  Những chính sách tiến bộ 

   + Chính trị : thành lập chính quyền các cấp, lập lại sổ hộ khẩu. 

  + Kinh tế : ban chiếu khuyến nông, kêu gọi nhân dân về quê sản xuất , chia ruộng đất cho dân. 

  Quân đội : xây dựng quân đội quy củ. 

  – Đối ngoại : quan hệ hoà hảo với nhà Thanh , tốt đẹp với chân lập và lang xang 

  – Góp phần ổn định đất nước, những chính sách mang tính tiến bộ mở ra xu hướng phát triển cho đất nước. 

  * Những chính sách tiến bộ:

  Thành lập chính quyền các cấp, kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất.

  Lập lại sổ hộ khẩu, tổ chức lại giáo dục, thi cử, tổ chức quân đội 

  Đối ngoại hòa hảo với nhà Thanh, quan hệ với Lào và Chân Lạp rất tốt đẹp.

  * Chúc cậu học tốt ! Nhớ tick cho mik 5 sao , 1 tym và ctlhn nhé !!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )