Cột mốc đánh dấu lịch sử loài người được hình thành là khi con người biết …?

Question

Cột mốc đánh dấu lịch sử loài người được hình thành là khi con người biết …?

in progress 0
Skylar 3 tháng 2021-09-10T12:48:20+00:00 2 Answers 128 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:49:24+00:00

  Săn bắt hái lượm

  0
  2021-09-10T12:49:47+00:00

  Cột mốc đánh dấu lịch sử loài người được hình thành là khi con người biết

   săn bắt thú vật,hái lượm hoa quả,củi,….làm thức ăn như:nướng,…..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )