cửa hàng bán 1 bếp ga với giá 600 000 đồng thì lãi 12% theo giá bán. Hỏi giá vốn của bếp ga là bao nhiêu

Question

cửa hàng bán 1 bếp ga với giá 600 000 đồng thì lãi 12% theo giá bán. Hỏi giá vốn của bếp ga là bao nhiêu

in progress 0
Emery 2 tuần 2021-11-24T19:15:37+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T19:16:44+00:00

  Đáp án:

  Đáp số: 672 000 đồng

  Giải thích các bước giải:

  Số tiền lãi của bếp ga của hàng bán được là:

  600 000 x 12 : 100 = 72 000 (đồng)

  Giá vốn của bếp ga là:

     600 000 + 72 000 = 672 000 (đồng)

        Đáp số: 672 000 đồng

  0
  2021-11-24T19:17:23+00:00

  Số tiền lãi là :

  600000×12%=72000 ( đồng )

  giá vốn của bếp ga là :

  600000-72000=528000 ( đồng )

     Đáp số : ……

  xin hay nhất ạ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )