Cùng một lúc có một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc lớn hơn xe máy đi từ tỉnh B đến tỉnh A là 10km/giờ và chúng gặp nhau sau 2 giờ.Khoảng các

Question

Cùng một lúc có một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc lớn hơn xe máy đi từ tỉnh B đến tỉnh A là 10km/giờ và chúng gặp nhau sau 2 giờ.Khoảng cách tỉnh A đến tỉnh B là 140km.Tính vận tốc của mỗi xe?

in progress 0
Allison 17 phút 2021-09-07T07:23:38+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:25:34+00:00

    Tổng vận tốc của 2 xe đó là :

       140 : 2 = 70 ( km / giờ )

     Vận tốc của ô tô là :

       ( 70 + 10 ) : 2 = 40 ( km / giờ )

      Vận tốc của xe máy là :

         70 – 40 = 30 ( km / giờ )

                   Đáp số : ……..

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )