cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) tác động ntn đến XHVN

Question

cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) tác động ntn đến XHVN

in progress 0
Ayla 3 tháng 2021-09-24T21:48:22+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T21:50:17+00:00

  * Về xã hội: 

  – Giai cấp địa chủ phong kiến: đầu hàng, làm tay sai cho thực dân Pháp. Tuy nhiên, có một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước.

  – Có số lượng đông đảo, bị áp bức bóc lột nặng nề. Họ sẵn sàng hưởng ứng, tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

  – Có nguồn gốc từ các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, xưởng thủ công, chủ hãng buôn,… bị kìm hãm, chèn ép, chưa có tinh thần cách mạng.

  – Bao gồm chủ các xưởng thủ công nhỏ, viên chức cấp thấp và những người làm nghề tự do. Đó là những người có trình độ học vấn, nhạy bén với thời cuộc nên đã sớm giác ngộ và tích cực tham gia vào cuộc vận động cứu nước đầu thế kỉ XX.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )