Cuối học kỳ 1 lớp 6 có 36 học sinh đc sếp theo 3 loại giỏi khá trung binh a,tính số học sinh trung bình chiếm 1/2 cả lớp b,tính số học sinh khá 2/3

Question

Cuối học kỳ 1 lớp 6 có 36 học sinh đc sếp theo 3 loại giỏi khá trung binh
a,tính số học sinh trung bình chiếm 1/2 cả lớp
b,tính số học sinh khá 2/3 số học sinh trung bình
c,tính số học sinh còn lại

in progress 0
Kinsley 2 tháng 2021-10-13T17:34:54+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T17:36:22+00:00

  Đáp án: Số học sinh giỏi là : 6 bạn .

               Số học sinh khá là : 12 bạn

               Số học sinh trung bình là : 18 bạn .

   Giải thích các bước giải:

     Số học sinh trung bình là :

           36 . $\frac{1}{2}$ = 18 ( bạn )

     Số học sinh khá là :

           18 . $\frac{2}{3}$ = 12 ( bạn )

     Số học sinh giỏi là :

           36 – ( 12 + 18 ) = 6 ( bạn )

  ⇒Số học sinh giỏi là : 6 bạn .

  ⇒Số học sinh khá là : 12 bạn

  ⇒Số học sinh trung bình là : 18 bạn .

  Cho mình xin câu trả lời hay nhất bạn nhé !

  0
  2021-10-13T17:36:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a, Số học sinh trung bình là: 36. 1/2= 18( người)

  b, số học sinh khá là: 18. 2/3= 12( học sinh)

  c,Số học sinh giỏi là: 36- 18-12=6( học sinh)

  Vậy a, 18 học sinh

  b, 12 học sinh

  c, 6 học sinh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )