Cuộn cảm có cảm kháng là 200 ôm (f=50hz) trị số của điện cảm của cuộn cảm bằng

Question

Cuộn cảm có cảm kháng là 200 ôm (f=50hz) trị số của điện cảm của cuộn cảm bằng

in progress 0
Julia 1 năm 2021-11-30T13:23:40+00:00 2 Answers 20 views -1

Answers ( )

  0
  2021-11-30T13:24:41+00:00

  Đáp án:

  \(\frac{2}{\pi }\,\,H\)

  Giải thích các bước giải:

  Tần số góc là: \(\omega  = 2\pi f = 2\pi .50 = 100\pi \,\,\left( {rad/s} \right)\)

  Độ tự cảm của cuộn dây là:

  \(L = \frac{{{Z_L}}}{\omega } = \frac{{200}}{{100\pi }} = \frac{2}{\pi }\,\,\left( H \right)\)

  0
  2021-11-30T13:25:35+00:00

  Đáp án:

   Đầu tiên bạn cần tìm tần số góc trước khi tìm trị số của điện cảm của cuộn cảm bằng :100π(rad/s)

  Áp dụng công thức ĐỂ Tìm độ tự cảm cuộn dây : 

   Vậy đáp án là 2π(H)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )