cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng xác định nhiệm vụ của cách mạng việt nam là đánh đổ để quốc Pháp phong kiến và tư sản cách mạng vì lí do nào ?

Question

cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng xác định nhiệm vụ của cách mạng việt nam là đánh đổ để quốc Pháp phong kiến và tư sản cách mạng vì lí do nào ?
A Do sự chỉ thị của Quốc thế cộng sản
B việt nam là thuộc địa của thực dân pháp
C giải quyết những mâu thuẫn cơ bản của cách mạng việt nam
D phong khiến và tư sản cấu kết với nhau

in progress 0
Eloise 3 tuần 2021-08-13T13:40:03+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:41:33+00:00

  C giải quyết những mâu thuẫn cơ bản của cách mạng việt nam

  xin ctlhn

  0
  2021-08-13T13:41:44+00:00

  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng xác định nhiệm vụ của cách mạng việt nam là đánh đổ để quốc Pháp phong kiến và tư sản cách mạng vì lí do nào ?

  `->` C. giải quyết những mâu thuẫn cơ bản của cách mạng việt nam.

  – Mình học rồi, nên chắc chắn luôn.

  `text{Chúc bạn học tốt !}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )