Cứu e vs thứ 2 e thi r Cho tam giác MNP vuông tại M đng trung tuyến MA.Gọi D là trung điểm của MN. E là điểm đối xứng với A qua D. a) C/M ràng E đối

Question

Cứu e vs thứ 2 e thi r
Cho tam giác MNP vuông tại M đng trung tuyến MA.Gọi D là trung điểm của MN. E là điểm đối xứng với A qua D.
a) C/M ràng E đối xứng với A qua MN
b)Tứ giác MENA là hình gì?Vì sao?
c) Cho NP=6cm tính chu vi tứ giác MENA

in progress 0
Audrey 1 năm 2021-11-30T14:15:09+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T14:16:59+00:00

  b) xét tứ giác MENA có

  MD=ND (gt)

  AD=DE (gt)

  => tứ giác MENA là hbh 

  mà ta lại có MA=AN ( trong tam giác vuông đường trung tuyến bằng 1/2 cạnh huyền )

  do đó hbh MENA là hình thoi

  a) ta có AE⊥MN ( MENA là hình thoi)

  mà AD=DE (gt)

  => E đối xứng vs A qua MN

  c) ta có NP=6cm

  => AN=3 cm

  chu vi hình thoi là

  3×4=12 cm

  #hoctot

  #thitot

  xin câu trả lời hay nhất về cho nhóm ạ :)) 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )