Đặc điểm chung của bò sát gồm 8 đặc điểm

Question

Đặc điểm chung của bò sát gồm 8 đặc điểm

in progress 0
Nevaeh 3 tháng 2021-09-21T03:39:05+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T03:40:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Môi trường sống: đa dạng

  – Vảy: Vảy sừng khô, da khô

  – Cổ: dài, linh hoạt

  – Vị trí màng nhĩ: nằm trong hốc tai

  – Cơ quan di chuyển: chi yếu, có năm ngón, vuốt sắc nhọn

  – Hệ hô hấp: phổi có nhiều vách ngăn, có cơ hỗ trợ động tác hô hấp

  – Hệ tuần hoàn: 3 ngăn, tâm thất có vách ngăn hụt, máu pha

  – Hệ sinh dục: có cơ quan giao phối

  – Trứng: có màng dai hoặc vỏ đá vôi bao bọc

  – Sự thụ tinh: thụ tinh trong

  – Nhiệt độ cơ thể: biến nhiệt

  0
  2021-09-21T03:40:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  -cơ quan di chuyển: chi yếu, có năm ngón, vuốt sắc nhọn

  -có màng nhĩ ( nằm trong hốc tai)

  – hệ hô hấp: phổi có nhiều vách ngăn, có cơ hỗ trợ động tác hô hấp

  – hệ tuần hoàn: 3 ngăn, tâm thất có vách ngăn hụt, máu pha

  – có cơ quan giao phối , thụ tinh trong

  – trứng: có màng dai hoặc vỏ đá vôi bao bọc

  – có  vảy sừng , da khô , cổ dài linh hoạt

  – động vật biến nhiệt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )