đặc điểm đất đai của indonesia

Question

đặc điểm đất đai của indonesia

in progress 0
Eliza 4 tháng 2021-08-19T00:10:10+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-19T00:11:11+00:00

    Indonesia có tổng diện tích đất 1.904.570 kilômét vuông (735.359 dặm vuông Anh), bao gồm cả 93.000 kilômét vuông (35.908 dặm vuông Anh) của vùng biển trong đất liền (eo biển, vịnh, và các vùng chứa nước). Thêm các vùng biển xung quanh đã khiến lãnh thổ Indonesia  được công nhận (đất và biển) vào khoảng 5 triệu km2. Chính phủ nước này, tuy nhiên, cũng đã tuyên bố một vùng kinh tế độc quyền với tổng diện tích khoảng 7.9 triệu km2.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )