đặc điểm về hình thức và nêu các chức năng của câu nghi vấn? mỗi chức năng cho 1 ví dụ

Question

đặc điểm về hình thức và nêu các chức năng của câu nghi vấn? mỗi chức năng cho 1 ví dụ

in progress 0
Faith 3 tháng 2021-09-21T03:58:56+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T04:00:03+00:00

  đặc điểm:có dấu chấm hỏi ớ cuối câu và thường đi kèm với từ nghi vấn như: ai, thế nào, sao,..

  Câu nghi vấn có chức năng chính là dùng để hỏi. Ngoài ra, câu nghi vấn còn dùng để cầu khiến, khẳng định, phủ định, bộc lộ tình cảm, cảm xúc…

  ví dụ:

  Hỏi: cậu có thể cho tôi thấy quỹ đạo được không?

  • Câu nghi vấn dùng để cầu khiến:

  Thằng kia! Ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? Nộp tiền sưu! Mau!

  • Câu nghi vấn dùng để bộc lộ tình cảm:

  Mẹ ơi! Con khổ quá mẹ ơi! Sao mẹ đi lâu thế? Mãi không về! Người ta đánh con vì con dám cướp lại đồ chơi của con mà con người ta giằng lấy. Người ta lại còn chửi con, chửi cả mẹ nữa! Mẹ xa con, mẹ có biết không?

  • Câu nghi vấn dùng để khẳng định:

  Chị Dậu run run:

  • Nhà cháu đã túng lại phải đóng cả suất sưu cửa chú nữa, nên mới lôi thôi như thế. Chứ cháu có dám bỏ bê tiền sưu của nhà nước đâu? Hai ông làm phúc nói với ông lí cho cháu khất…
  • Câu nghi vấn dùng để phủ định:

  Lão chỉ còn một mình nó để làm khuây. Vợ lão chết rồi. Con lão đi bằn bặt. Già rồi mà ngày cũng như đêm, chỉ thui thủi một mình thì ai mà chả phải buồn?

  0
  2021-09-21T04:00:52+00:00

  Đặc điểm về hình thức : có dấu chấm hỏi ớ cuối câu và thường đi kèm với từ nghi vấn như: ai, thế nào, sao,..

  Chức năng của câu nghi vấn:

  +dùng để hỏi: Bác ăn cơm chưa?

  +cầu khiến: Bạn có thể nhặt giúp mình cái bút được không?

  +bộc lộ cảm xúc: Trời ơi, chẳng phải anh Nam từ Mỹ mới về đây hay sao?

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )