Dẫn 0,1 mol khí CO2 vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH xác định muối thu được sau phản ứng

Question

Dẫn 0,1 mol khí CO2 vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH xác định muối thu được sau phản ứng

in progress 0
Hadley 4 tuần 2021-08-13T13:29:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:30:44+00:00

  `T = {n_(NaOH)}/{n_(CO_2)} = 0.15 / 0.1 = 1.5 `

  `=>` Tạo ra muối trung hòa và muối axit là `Na_2CO_3 `; `NaHCO_3`

  `PTHH :    CO_2   +  2NaOH  ->  Na_2CO_3   +  H_2O`

               `CO_2   +  NaOH  ->  NaHCO_3`

   

  0
  2021-08-13T13:31:06+00:00

  Đáp án:

   Tạo ra cả 2 muối

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  T = \dfrac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{C{O_2}}}}} = \dfrac{{0,15}}{{0,1}} = 1,5\\
  1 < T < 2 \Rightarrow \text{ Tạo ra cả 2 muối $Na_2CO_3$ và $NaHCO_3$} \\
  2NaOH + C{O_2} \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O\\
  NaOH + C{O_2} \to NaHC{O_3}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )