Dân cư ở Tây Nam Á chủ yếu thuộc chủng tộc nào sau đây? A: Nê-grô-it. B: Môn-gô-lô-it. C: Ơ-rô-pê-ô-it. D: Ô-xtra-lô-it

Question

Dân cư ở Tây Nam Á chủ yếu thuộc chủng tộc nào sau đây? A: Nê-grô-it. B: Môn-gô-lô-it. C: Ơ-rô-pê-ô-it. D: Ô-xtra-lô-it

in progress 0
Hadley 1 năm 2021-09-15T19:14:37+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T19:15:43+00:00

  B: Môn-gô-lô-it.

  0
  2021-09-15T19:16:27+00:00

  Dân cư ở Tây Nam Á chủ yếu thuộc chủng tộc nào sau đây?

  A: Nê-grô-it.

  B: Môn-gô-lô-it.

  C: Ơ-rô-pê-ô-it.

  D: Ô-xtra-lô-it

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )