ngtử của ngtố hóa học X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 180.Trong đó cát hạt mang điện tích gấp 1,4324 lần số hạt ko mang điện.X là ngtố nà

Photo of author

By Camila

ngtử của ngtố hóa học X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 180.Trong đó cát hạt mang điện tích gấp 1,4324 lần số hạt ko mang điện.X là ngtố nào
Leave a Comment