dân gian có câu đầu khóm trúc sinh bạch tử hồng lưng khúc rồng xuất hạ thu đông bốn mùa đều có a câu nói trên nói đến loài giáp xác nào b nêu các đặc

Question

dân gian có câu
đầu khóm trúc
sinh bạch tử hồng
lưng khúc rồng
xuất hạ thu đông
bốn mùa đều có
a câu nói trên nói đến loài giáp xác nào
b nêu các đặc điểm, về cải tạo chức năng của vỏ cơ thể và sinh sản của loài đó

in progress 0
Allison 4 tuần 2021-08-16T16:37:09+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:38:33+00:00

  Đáp án: a) câu nói trên nói đến loài tôm sông

               b) vỏ tôm cấu tạo từ kitin ngấm thêm canxi : → cứng cáp : là chỗ bám che chở cho cơ thể 

                                                                                      → thay đổi màu sắc theo màu của môi trường 

                   – tôm phân tính : →con đực : càng to

                                              → con cái : ôm trứng

   

  Giải thích các bước giải: 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )