dẫn khí CO đi qua bột CuO nung nóng cho lá Cu vào dung dịch H2SO4 đặc , đun nóng cho dây Cu vào dung dich AgNO3

Question

dẫn khí CO đi qua bột CuO nung nóng
cho lá Cu vào dung dịch H2SO4 đặc , đun nóng
cho dây Cu vào dung dich AgNO3

in progress 0
Kinsley 4 tuần 2021-08-11T19:15:18+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T19:16:49+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  a) Hiện tượng: Chất rắn màu đen chuyển sang màu đỏ, có khí bay ra

  $PTHH:CuO+CO \xrightarrow{t^o} Cu+CO_2$

  b) Hiện tượng: Xuất hiện dung dịch màu xanh lam, có khí màu hắc thoát ra

  $PTHH:Cu+H_2SO_4(đặc) \xrightarrow{t^o} CuSO_4+SO_2↑+2H_2O$

  c) Hiện tượng: Đồng tan dần, dung dịch không màu chuyển sang màu xanh lam, có lớp rắn màu sáng bạc bám lên dây đồng

  $PTHH:Cu+2AgNO_3 \to Cu(NO_3)_2+2Ag$

  0
  2021-08-11T19:17:15+00:00

  Nêu hiện tượng ?

  1,

  Bột $CuO$ cháy trong khí $CO$, sau thời gian có chất rắn màu đỏ gạch xuất hiện và khí không màu thoát ra

  $CuO+CO\xrightarrow{t^o}Cu+CO_2$

  2,

  Dây $Cu$ bị ăn mòn dần, sau một thời gian phản ứng có khí không màu thoát ra

  $Cu+2H_2SO_4\xrightarrow{t^o} CuSO_4+SO_2+2H_2O$

  3,

  Dây $Cu$ bị ăn mòn dần, sau một thời gian có chất rán màu trắng sáng xuất hiện, dung dịch dần chuyển từ không màu sang màu xanh

  $Cu+2AgNO_3\to Cu(NO_3)_2+2Ag$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )