Dẫn khí co2 vào nước vôi trong cho biết hiện tượng xảy ra và viết phương trình

Question

Dẫn khí co2 vào nước vôi trong cho biết hiện tượng xảy ra và viết phương trình

in progress 0
Margaret 3 tháng 2021-09-07T17:13:34+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T17:14:44+00:00

  co2+ca(oh)2—>caco3+h2o

   

  0
  2021-09-07T17:14:58+00:00

  Dẫn khí `CO_2` vào nước vôi trong chúng ta sẽ thấy nước vôi trong xuất hiện kết tủa màu trắng, nhưng nếu chúng ta vẫn tiếp tục sục đến khi lượng `CO_2` dư thi nước vôi sẽ trong trở lại

  `CO_2+Ca(OH)_2→CaCO_3↓+H_2O`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )