dẫn khí hidro qua 8g bột đồng (II) oxit nung nóng a) tính thể tích khí hidro phản ứng b)tính khối lượng đồng thu đc sau phản ứng Fe=56,H=1,Cl=35.5,Cu

Question

dẫn khí hidro qua 8g bột đồng (II) oxit nung nóng
a) tính thể tích khí hidro phản ứng
b)tính khối lượng đồng thu đc sau phản ứng
Fe=56,H=1,Cl=35.5,Cu=64,O=16

in progress 0
Amara 2 tuần 2021-10-08T07:58:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:59:33+00:00

  $n_{CuO}=8/80=0,1mol$

  $PTHH :$

  $CuO+H_2\overset{t^o}\to Cu+H_2O$

  $\text{Theo pt :}$

  $n_{H_2}=n_{Cu}=n_{CuO}=0,1mol$

  $a/V_{H_2}=0,1.22,4=2,24l$

  $b/m_{Cu}=0,1.64=6,4g$

   

  0
  2021-10-08T08:00:07+00:00

  ta có phương trình:CuO+H2=>Cu+H2O

  a,ta có mCuO=8(g)=>nCuO=$\frac{80}{64+16}$=0.1(mol) 

  =>nH2=0.1(mol)=>vH2=0.1*22.4=2.24(lít)

  b,nCu=0.1(mol)

  =>mCu=0.1*64=6.4(g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )