đảng cộng sản xã hội dân chủ Nga do Lê-nin thành lập là đảng của giai cấp nào

Question

đảng cộng sản xã hội dân chủ Nga do Lê-nin thành lập là đảng của giai cấp nào

in progress 0
Harper 30 phút 2021-09-09T15:59:18+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T16:00:49+00:00

  Năm 1903 thành lập Đảng Công Nhân xã hội dân chủ Nga (đảng vô sản kiểu mới ở Nga)

  => Là đảng của giai cấp công nhân Nga

  Giải thích :

  (đấu tranh đòi lại quyền lợi cho giai cấp công nhân Nga lật đổ chế độ tư sản, đưa giai cấp vô sản lên nắm quyền và xây dựng xã hội cộng sản)

  Cho mk ctlhn nhó !

  @Ngoclinh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )