Đánh giá các thành tựu văn hóa thời cổ đại a.Di sản văn hóa cổ đại phong phú,đa dạng,sáng tạo và có giá trị thực tiễn b.Để lại những kiệt tác khiến ng

Question

Đánh giá các thành tựu văn hóa thời cổ đại
a.Di sản văn hóa cổ đại phong phú,đa dạng,sáng tạo và có giá trị thực tiễn
b.Để lại những kiệt tác khiến người đời sau vô cùng thán phục
c.Đặt nền móng cho nhiều ngành khoa học sau này
d.Cả ba câu trên đều đúng
Người tối cổ chuyển thành người tinh khôn vào khoảng………………………………………………Có được sự chuyển biến này là nhờ:
a.Phát hiện ra lửa,dùng lửa nướng thức ăn
b.Phát hiện ra chữ viết
c.Nhờ lao động sản xuất.
d.Phát hiện ra kim loại,dùng kim loại để chế tạo công cụ
CẦN CÂU TRẢ LỜI LỚP 6

in progress 0
Adalynn 2 giờ 2021-10-17T04:16:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:17:26+00:00

  Câu 1: D.

  Câu 2: C.

  0
  2021-10-17T04:18:08+00:00

  Đánh giá các thành tựu văn hóa thời cổ đại

  a.Di sản văn hóa cổ đại phong phú,đa dạng,sáng tạo và có giá trị thực tiễn

  b.Để lại những kiệt tác khiến người đời sau vô cùng thán phục

  c.Đặt nền móng cho nhiều ngành khoa học sau này

  d.Cả ba câu trên đều đúng

  Người tối cổ chuyển thành người tinh khôn vào khoảng … 2 – 3 vạn năm trước đây … Có được sự chuyển biến này là nhờ:

  a.Phát hiện ra lửa,dùng lửa nướng thức ăn

  b.Phát hiện ra chữ viết

  c.Nhờ lao động sản xuất.

  d.Phát hiện ra kim loại,dùng kim loại để chế tạo công cụ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )