Đánh giá những đóng góp của phong trào tây sơn dối với lịch sử dân tộc

Question

Đánh giá những đóng góp của phong trào tây sơn dối với lịch sử dân tộc

in progress 0
Claire 2 tháng 2021-10-10T00:02:11+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T00:03:17+00:00

  *Thống nhất đất nước:

  – Lật đổ chính quyền các tập đoàn phong kiến:

  + Lật đổ chính quyền họ Ngyễn ở Đàng Trong (1777)

  + Lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài (1786), vua Lê (1788)

  – Đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh

  *Xây dựng đất nước:

  – Phục hồi kinh tế, văn hóa dân tộc

  – Củng cố quốc phòng, thi hành chính sách ngoại giao

  0
  2021-10-10T00:03:49+00:00

  -Những đóng góp của phong trào Tây Sơn là :

  + Phong trào Tây Sơn đã đóng góp công lao vô cùng to lớn vào sự nghiệp thống nhất đất nước.

  + Chỉ sau 17 năm (1771 – 1788), phong trào Tây Sơn đã lần lượt tiêu diệt 3 tập đoàn phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê, xoá bỏ sự chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài hơn 2 thế kỉ.

  + Công lao của quân Tây Sơn trong việc thống nhất đất nước gắn liền với bảo vệ độc lập dân tộc.

  – Nửa thế kỉ XVIII

  +Cuộc sống của người dân ngày càng cơ cực, nên đứng dậy đấu tranh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )