đánh giá về hồ quý ly và những cải cách của ông

Question

đánh giá về hồ quý ly và những cải cách của ông

in progress 0
Audrey 2 tháng 2021-08-17T04:40:00+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T04:41:35+00:00

  – Trong tình trạng đất nước khủng hoảng, Hồ Quý Ly đã mạnh dạn khởi xướng và tiến hành hàng loạt các chính sách cải cách trên nhiều mặt. Cuộc cải cách của ông có nhiều mặt tiến bộ giúp đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng.

  => Ông là một nhà yêu nước có tài năng, có hoài bão, tiến bộ, là một trong những nhà cải cách nổi tiếng trong lịch sử nước ta thời phong kiến.

  – Hạn chế và sai lầm lớn nhất của ông là để đất nước rơi vào ách đô hộ của nhà Minh do đường lối kháng chiến sai lầm và cũng do những hạn chế trong cuộc cải cách của ông.

  0
  2021-08-17T04:41:38+00:00

  -Hồ Quý Ly là nhân vật lớn của lịch sử dân tộc, là một người yêu nước và có công cuộc cải cách lớn , nhất là khi đặt nó trong bối cảnh chế độ phong kiến trung ương tập quyền. dù còn nhiều hạn chế nhưng chính công cuộc cải cách của Hồ Quý Ly đã để lại cho dời sau nhiều bài học quý báu trong công cuộc  xây dựng nước nhà

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )