Đánh giá về nền hòa bình do hội nghị vecxai- oasinhton đem lại chỉ là tạm thời và mong manh. Nguyên soái Phéc-đi-năng- phốc, nguyên tổng tuyển cử tư l

Question

Đánh giá về nền hòa bình do hội nghị vecxai- oasinhton đem lại chỉ là tạm thời và mong manh. Nguyên soái Phéc-đi-năng- phốc, nguyên tổng tuyển cử tư lệnh quân đội Đồng Minh ở Châu Âu nói:” Đây không phải là hòa bình. Đây là cuộc hưu chiến trong 20 năm”?

in progress 0
Adalyn 1 năm 2021-07-24T18:16:18+00:00 1 Answers 37 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:18:04+00:00

  Chiến tranh thế giớ thứ nhất kết thúc, các nước thắng trận tổ chức hội nghị ở Vecxai (1919 – 1920) và Oasinhtơn (1921 – 1922) để kí hoà ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi. Qua đó, một trật tự thế giới mới được thiết lập – Trật tự Vécxai – Oasinhtơn.
  Ngay sau khi hinh thành, trong trật tự đã bộc lộ những mâu thuẫn giữa những nước bất mãn đối với những nước thoả mãn.
  Nước Đức bị trừng trị quá nặng nề…, gây nên tâm lí bất mãn trong chính giới và nhân dân Đức. Nhật Bản và Italia là những nước thắng trận những được phân chia quá ít quyền lợi so với tham vọng của họ…Vì thế, Đức, Italia, Nhật Bản đều không thoả mãn với trật tự Vécxai – Oasinhtơn, muốn phá bỏ nó để thiết lập một trật tự thế giới mới có lợi cho họ
  Mâu thuẫn giữa những nước bất mãn và thoả mãn trong trật tự Vécxai – Oasinhtơn là nguyên nhân sâu xa dân tới cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)
  So sánh

  Giống nhau: Đều thiết lập sau các cuộc chiến tranh thế giới; các nước thắng trận chủ chốt đều có nhiều quyền lợi
  Khác:
  Trật tự Vécxai – Oasinhtơn: Trừng trị nước chiến bại quá nặng nề; phân chia quyền lợi giữa các nước thắng trận không thoả đáng ; Hội quốc liên không đảm đương được chức năng duy trì trật tự thế giới mới…
  Trật tự hai cực Ianta: Trừng trị các nước chiến bại và phân chia quyền lợi giữa các nước chiến thắng thoả đáng; đứng đầu một cực là Liên xô – đại diện cho lực lượng tiến bộ thế giới; Liên Hợp quốc đảm đương được chức năng duy trì hoà bình, an ninh thế giới…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )