Đánh giá vị trí của nhà Đường trong lịch sử phong kiến Trung Quốc ?

Question

Đánh giá vị trí của nhà Đường trong lịch sử phong kiến Trung Quốc ?

in progress 0
Kaylee 4 tháng 2021-09-01T06:19:47+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T06:21:34+00:00

  Nhà Đường với kinh đô Trường An (là thành phố đông dân nhất thời bấy giờ, nay là Tây An) được các nhà sử học coi là đỉnh cao trong văn minh Trung Hoa; ngang bằng hoặc vượt trội hơn so với thời kì đầu nhà Hán — một thời kì hoàng kim của văn minh thế giới.

  0
  2021-09-01T06:21:44+00:00

  Thời Đường là thời kì hưng thịnh nhất trong lịch sử phong kiến trung quốc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )