Đặt 5 câu, mỗi câu sử dụng 1 phép tu từ so sánh ? Chỉ rõ kiểu so sánh ?

Question

Đặt 5 câu, mỗi câu sử dụng 1 phép tu từ so sánh ? Chỉ rõ kiểu so sánh ?

in progress 0
Anna 3 tháng 2021-09-16T09:58:18+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T09:59:25+00:00

  @ Sad

  → Cô ta ghét tôi hơn ghét anh ấy ( So sánh hơn)

  → Phước giỏi không bằng Hưng ( So sánh hơn)

  → Em đẹp như hoa vậy !  ( So sánh bằng) 

  → Cái này mắc ngang một chiếc xe máy ( So sánh bằng) 

  → Nghĩa đá bóng hay nhất lớp ( So sánh nhất)  

  Xin hay nhất ạ 

  0
  2021-09-16T09:59:40+00:00

  `@` Bạn ấy hiền như bụt ( so sánh ngang bằng )

  `@` Hươu cao cổ cao hơn voi  ( so sánh hơn kém )

  `@` Những bông hoa phượng nở rực tựa như những đốm lửa nhỏ cháy sáng rực ( so sánh ngang bằng)

  `@`  Bà em hiền như bụt vậy . ( so sánh ngang bằng )

  `@` Nga học tốt hơn Lan . ( So sánh hơn kém )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )